Avrupa Birliği Süreci

Karadağ

Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Başkenti : Podgorica

Yüzölçümü : 13.812 km²

Nüfus : 653,474

Para Birimi : Euro

Karadağ, 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 15 Aralık 2008 tarihinde Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuruya Avrupa Komisyonu 9 Kasım 2010 tarihinde olumlu görüş vermiş ve müzakerelerin başlayabilmesi için ülkenin yedi öncelikli alanda ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurgulamıştır.

17 Aralık 2010 tarihinde resmen aday ülke ilan edilen Karadağ, Komisyonun söz konusu öncelikli alanlarda yeterli ilerleme kaydettiğine kanaat getirmesinin ardından, 29 Haziran 2012 tarihinde katılım müzakerelerine başlamıştır. Karadağ’ın Müzakere Çerçeve Belgesi’nde dikkat çeken en önemli husus, Komisyonun 23. Yargı ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllara ilişkin yeni yaklaşımına geniş yer verilmiş olmasıdır. Yeni yaklaşım çerçevesinde, aday ülkeye gerekli reform programını oluşturması için yeterli zamanın sağlanması amacıyla, 23 ve 24. fasılların, mümkün olduğunca erken bir aşamada ele alınması ve müzakere süreci boyunca açık kalması kararlaştırılmıştır. Müzakere Çerçeve Belgesi’nde ayrıca, bu fasıllardaki ilerlemenin genel müzakere sürecindeki ilerlemenin gerisinde kalması durumunda, Komisyonun diğer fasılların açılması ve kapanmasına müdahale edebileceğine ilişkin bir ifade yer almaktadır.

11 Aralık 2017 tarihinde Karadağ ile yapılan 10. Hükümetlerarası Katılım Konferansında 2. İçişlerin Serbest Dolaşımı faslı ile 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi faslı müzakereye açılmış olup, Karadağ’ın müzakere sürecinde şimdiye kadar toplam 35 fasıldan 30 fasıl açılmış ve bu fasıllardan 3'ü geçici olarak kapatılmıştır.

15 Aralık 2015 Genel İşler Konseyi sonuçlarına göre, Karadağ’ın müzakerelerde gösterdiği ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ancak örgütlü suçlar ve yolsuzluk ile mücadele, ifade ve basın hürriyeti, kamu yönetimi reformu ve demokratik kurumların bağımsızlığı, siyasi partilerin yapıcı bir üslup geliştirmesi ve yeni seçim mevzuatının iyi uygulanması ile AB Dış Politikasına tam uyum sağlaması öncelikler arasında sayılmıştır.

2016 yılı Genişleme Strateji Belgesinde Karadağ’ın müzakere sürecinin ilerlemekte olduğu teyit edilmiştir. Ayrıca, Karadağ’da Ekim 2016 seçimlerinin katılımcı ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiği, hukukun üstünlüğü alanındaki yasal düzenlemeler ile birlikte kurumsal yapılanmanın büyük oranda tamamlandığı vurgulanmıştır. Bununla birlikte, ülkenin mali durumunun kötüleştiği ve artan kamu borç oranlarının mali istikrarı zorladığı ifade edilmiştir.  Bu doğrultuda, cari harcamaların kısılması, vergi gelirlerinin arttırılması ve insan kaynakları ve rekabetçi ihracata yönelik sanayinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, Karadağ’ın NATO’ya katılım daveti almış olması önemli bir başarı olarak vurgulanmıştır.